Marielle Born To Run

 
Molly er en sort toypuddeltispe (27 cm skulderhøyde).
Hun ble født 22/2-08.

Molly ble BIR på de 2 valpeshowene hun var med på, og som voksen fikk hun cert på sine 2 første utstillinger (10 mnd gammel).

Begge hennes foreldre er gentestet for PRA (PRCD-test Clear A), dvs Molly er via arv PRCD A (normal).

Molly har et herlig gemytt!
 
 
Skriv ut